چرا نمی توانم وجه را از حساب خود برداشت کنم؟

ممکن است دلایل متعددی وجود داشته باشد که نمی توانید وجوه خود را از حساب آنلاین خود برداشت کنید.

هویت شما تایید نشده است

قبل از اینکه بتوانید هر گونه وجهی را از داخل حساب خود برداشت کنید، این فرآیند باید تکمیل شود.

مشکل در حساب پی پال یا پرفکت مانی شما

ممکن است مشکلی در حساب پرفکت مانی یا پی پال شما وجود داشته باشد. لطفاً حساب های خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که تأیید شده اند.

  وجوهی که شما واریز کرده اید گردش خرید بازی نداشته اند

هر وجهی که با استفاده از پی پال یا پرفکت مانی به حساب آنلاین شما واریز شده است را نمی توان مستقیماً به حساب پی پال یا پرفکت پول شما برداشت کرد. برای دسترسی به این وجوه، باید مطمئن شوید که حداقل یک بار از آنها برای خرید آنلاین یک ورودی استفاده شده است. شما فقط می توانید وجوهی که برنده جایزه شده اید را برداشت کنید.